MEB'den Ek Kontenjan Hakkı Konulu Resmi Yazı

MEB'den Ek Kontenjan Hakkı Konulu Resmi Yazı

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün ''Ek Kontenjan Hakkı'' konulu ve 02.07.2023 tarihli resmi yazısı...

İlgi Yönetmeliğin ek üçüncü maddesinde; "İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul, esas ve kriterler ile kontenjan düzenlemeleri Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." denilmektedir.

Bu çerçevede, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle olağanüstü hâl kapsamında olan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında 5 Şubat 2023 tarihinde 8 inci sınıflarda kayıtlı olan ve Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınav puanı sonucunda tercihte bulunacak öğrencilerden ilgi Yönetmelikle belirlenen sınıf kontenjanlarını ve taban puanı etkilememek kaydıyla tercih döneminde merkezi sınavla veyahut yetenek sınavıyla öğrenci alan okullarımıza yerleştirme tercihi yapanlar için her şubeye ek 2 kontenjan verilmesinin, yerleştirmenin okul taban puanından bağımsız şekilde yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde merkezi sınav puanı veyahut yetenek sınavıyla öğrenci alan okullarımızı tercih edecek yukarıda belirtilen iller dâhilindeki öğrencilere ülke genelinde ek kontenjan verilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

Halil İbrahim TOPÇU
Ortaöğretim Genel Müdürü

Uygun görüşle arz ederim
Ömer Faruk YELKENCİ
Bakan Yardımcısı

OLUR
Yusuf TEKİN
BAKAN