MEB'den ''Devamsız Öğrenci Bilgileri'' Konulu Resmi Yazı

MEB'den ''Devamsız Öğrenci Bilgileri'' Konulu Resmi Yazı

MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün ''Devamsız Öğrenci Bilgileri'' konulu ve 05.11.2021 tarihli resmi yazısı Ogretmenmeb.com'da...

İlgi (a,b) yazılar ve ekleri incelenmiş olup ortaöğretim kademesinde kayıtlı olup okula devam etmeyen öğrenciler için ilgi (c) Yönetmelik gereği devam-devamsızlık takibi, devamsızlık verilerinin e-Okul sistemine işlenmesi ile ilgi (c) Yönetmelikte belirtilen periyodlarda e-Okul sistemi üzerinde yer alan Devamsızlık Mektubu ekranından öğrenci velilerine posta yolu ile yazılı bilgilendirme yapılması vb iş ve işlemler adı geçen öğrencilerin kayıtlı oldukları ilgili okul idarelerince yapılmaktadır. Belirtilen süreçler çerçevesinde ilgi (a,b) yazılarda adı geçen öğrencilerin kayıtlı oldukları okul idarelerince velilerine ulaşılarak kayıtlı oldukları okullara devamları ve/veya velilerinin bilgisi dahilinde başka bir resmi/özel okula nakil geçişleri sağlanmadığı takdirde ilgi (d) Kanun gereği adı geçen ve benzer durumdaki öğrencilerin kişisel bilgilerinin gizliliğinin etkin bir şekilde korunması amacıyla ikametgah adreslerinin tespit edilerek, Bakanlıkça re’sen başka bir okula nakil aktarım yapılması mümkün olmadığından ilgi (a,b) yazılarınız hakkında doğrudan Genel Müdürlüğümüzce yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Bu kapsamda ilgi (a,b) yazılarınız ve benzer içerikli yazışmalarda adı geçen öğrencilerin devam-devamsızlık takibi, kayıtlı oldukları okullara devamları ve/veya velilerinin bilgisi dahilinde başka bir resmi/özel okula nakil geçişlerinin sağlanmasına ilişkin süreçler ilgi (d) Kanun ve ilgi (c) Yönetmelik gereği kayıtlı oldukları okul idarelerince yürütüldüğünden ilgi (a,b) yazılarınız hakkında Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 Davut YILDIRIM

 Bakan a.

Genel Müdür V.

OGRETMENMEB.COM