MEB'den Afgan Uyruklu Öğrenciler İle İlgili Resmi Yazı

MEB'den Afgan Uyruklu Öğrenciler İle İlgili Resmi Yazı

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 05.11.2021 tarih ve Görüş Talebi Afgan Uyruklu Öğrencilerin HEP Kapsamına Alınıp Alınmama Durumu'' konulu yazısı Ogretmenmeb.com'da...

 Eğitim sürecinden uzak kalmış (3-6 yıl süreyle) veya örgün eğitim imkânlarına erişemeyen geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların eğitim sistemimize dâhil edilmesi ve sunulacak eğitim imkânlarının kalitesinin artırılması amacıyla Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM) ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde yürütülen “Hızlandırılmış Eğitim Programı” (HEP) 08 Ocak 2018 tarihinde uygulanmaya başlamıştır.

 İlgi yazınızda proje kapsamında eğitim veren halk eğitimi merkezi müdürlüğüne; göç olgusu nedeniyle örgün eğitime hiç katılmamış veya eğitimden uzak kalmış 10-18 yaş aralığında yer alan ülkemizde bulunan Geçici Koruma Kanunu kapsamındaki Afgan çocukların başvuru yapıp programa dahil edilip edilemeyeceği sorulmuştur. Geçici Koruma altındaki Afgan çocukların program kapsamında eğitime dahil edilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Sabahattin DÜLGER
        Bakan a.
     Genel Müdür