MEB'de Bir Genel Müdürlüğün Görevi ve Yapısı Değiştirildi

MEB'de Bir Genel Müdürlüğün Görevi ve Yapısı Değiştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısı ile personel görev, yetki ve sorumluluklarını içeren yönergede değişikliğe gidildi

  Milli Eğitim Bakanlığında değişen, gelişen ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar çerçevesinde kararnamede belirtilen görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla ilgi Yönergenin değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuş olup Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısına, yönetici ve diğer personelinin görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge" taslağı hazırlanarak Bakan Onayı ile yürürlüğe girdi.

  İlgili Yönerge İçin Tıklayınız.pdf​​​​​​