MEB, BİLSEM Öğrenci Tanılama Süreci Uygulama Esaslarını Açıkladı

MEB, BİLSEM Öğrenci Tanılama Süreci Uygulama Esaslarını Açıkladı

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ''2021-2022 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Süreci Uygulama Esasları'' konulu ve 21.02.2022 tarihli yazısı ve ekleri Ogretmenmeb.com'da...

İlgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) Yönerge doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı bilim ve sanat merkezlerine alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 2021-2022  eğitim öğretim yılında yapılacak olan tanılama  ve  yerleştirme  sürecine ait  ''Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu''  ilgi (d) makam onayı ile uygun görülmüştür.

Bu çerçevede  genel zihinsel, resim  ve müzik yetenek alanı için gerçekleştirilecek olan ön değerlendirme uygulama esasları Ek-1' de; salgın nedeniyle ülke genelinde alınan sağlık tedbirleri kapsamında  il tanılama komisyonu tarafından alınacak tedbirler ise Ek-2’de yer almaktadır.

Söz konusu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Kemal Varın NUMANOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür

BİLSEM Uygulama Esasları.pdf

BİLSEM Sağlık Tedbirleri.pdf

OGRETMENMEB.COM