İstanbul'da Okulların Onarım Talepleri Alınacak

İstanbul'da Okulların Onarım Talepleri Alınacak

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 06.10.2021 tarih ve ''2022 Yılı Onarım Talepleri'' konulu yazısı Ogretmenmeb.com'da...

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıya göre okulların bakım-onarım talepleri alınacak. Son 5 yıl içinde bakım ve onarım görmeyen okullara öncelik verilecek.

İşte İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 06.10.2021 tarih ve ''2022 Yılı Onarım Talepleri'' konulu yazısı:

İlimiz dahilinde bulunan okul ve kurumların 2022 yılı onarım teklifleri e-yatırım modülü üzerinden aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılacaktır.

1-Okul ve Kurumlar onarım taleplerini 04/10/2021 -15/10/2021 tarihleri arasında yapacaktır.
2 Talep oluşturulurken ilgi genelgenin 7.maddesinin (b)  bendinde belirtilen; "..Okulların; çatı onarımı, elektrik işleri, ıslak zemin sızıntıları, genel ısınma problemleri ile ısınma sistemi dönüşüm ve arızaları, yangın söndürme sistemleri, engelli öğrencilerin erişebilirlik sorunlarına ilişkin düzenlemeleri, enerji verimliliği, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik büyük onarım ve tadilat işleri..." taleplerinde öncelik sırası dikkate alınacaktır.
3-İlgi genelgenin 7.maddesinin (d) bendinde bahsedilen "Son 5 yıl içerisinde bakım onarım ve tadilat görmemiş okullara öncelik verilecektir." denilmektedir. 
4-Çatı onarım talep girişi yapılmadan önce, mevcut sorunlu alan okul yöneticilerince çatı ustalarına incelettirilecektir. Kapsamlı bir onarım gerektiriyorsa onarım talebi yapılacaktır.
5-Okuldaki yangın pompası veya hidrofor sistemi arızalı ise  firma servisinden rapor alındıktan sonra onarım talebi oluşturulacaktır.
6-Asansör arızalarında, yetkili firmaların asansör kontrolünde düzenlediği "Uygunsuzluk Belgesi" (kırmızı etiket verilirken düzenlenen rapor) eklenerek onarım talebinde bulunulacaktır. 
7-Talepte bulunulan onarım işleri yaz tatilinde yapılabilecektir.
8-Okul aile birliği veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacak onarım işleri için talepte bulunulmayacaktır.
9-2021 yılında e-yatırım modülünden veya yazı ile talep edilen ancak yapılamayan onarım (sorun hala devam ediyorsa) taleplerinin de, 2022 e-yatırım modülüne tekrar talep edilmesi gerekmektedir.
10- Periyodik bakımları düzenli yapan (çatı ve oluk temizliği, drenaj ve kanalların temizliği vb.), servis ve bakım hizmeti (kazan, elektrik pano ve tesisiatı, jeneratör, asansör, iklimlendirme, kirli ve temiz su pompaları vb.) sürekli olan okullarımızın onarımları öncelenecektir.
11-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ilgi geneldeki yatırım taleplerini yerinde inceleyerek 04.10.2021 - 01.11.2021 tarihleri arasında MEBBİS Modülünde onaylayacaklardır. 
12-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Şube Müdürleri  Okul ve Kurumlardan gelen onarım taleplerini yerinde inceleyerek önceliklendireceklerdir. 
13-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz yapacakları önceliklendirmelerde Milli Eğitim Bakanlığının ilgi genelgesinde belirtilen;  çatı, elektrik tesisatı, kalorifer ve su tesisatı gibi eğitim ve öğretimi birinci derecede etkileyen onarım talepleri ile söz konusu okulun önceki yıllarda onarım görüp görmediği, okulun dezavantajlı bölgede olup olmadığını dikkate alacaklardır.

14- İlgi genelgeye aykırı yapılan talepler, içerisinde genelgeye uygun bölümler olsa dahi reddedilerek genelgeye uygun hale getirilmesi sağlanacaktır. Örneğin: Kalorifer kazanı onarımı ile koridorların seramik kaplanmasını talep edilmiş ve koridorlardaki seramik kaplanmasına gerek görülmediği tespit edildiğinde bu talep iptal edilecek olup, yeniden sadece kalorifer kazanı onarımının girişi yapılacak ve onaylanacaktır.
15- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanan talepler, yazımız ekinde gönderilen formun ilgili bölümleri eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra okul müdürlüklerince [email protected] e-posta adresine gönderilecektir.
16- 01 Kasım 2021 Pazartesi günü mesai bitiminden sonra modül kapatılarak, 2022 yılı onarım programı oluşturulacaktır. Bu sebeple daha sonra yazılı olarak yapılacak onarım talepleri çok acil (doğal afet vb.  özel durumlar) olmadığı sürece işleme alınmayacaktır.
Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.


Levent YAZICI
Vali a.
Millî Eğitim Müdürü

OGRETMENMEB.COM