Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinde Değişiklik Yapıldı. 6 ve 10. Sınıflara da DYK Geldi

Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinde Değişiklik Yapıldı. 6 ve 10. Sınıflara da DYK Geldi

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Güncellendi. Yeni DYK Yönergesinde 6 ve 10. Sınıflar da Yer Aldı.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 17.11.2021 tarih ve ''Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'' konulu yazısıyla Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinde güncelleme yapıldı.

Yapılan güncelleme ile 6 ve 10. sınıflar da resmi olarak DYK yönergesine eklenmiş oldu.

MEB'in konuyla ilgili resmi yazısı, Makan Oluru, güncellenen yönerge ve kılavuz Ogretmenmeb.com'da...

Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören  öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ilgi (a) Yönerge hükümlerine göre yürütülmektedir. Değişen, gelişen şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda İlgi (a) Yönergede ilgi (c) Makam Oluru ile değişikliğe gidilerek ilgi (b) Kılavuz güncellenmiştir.

Değişikliklerin belirtildiği güncel Yönerge ve Kılavuz ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 Petek AŞKAR
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

DYK Kılavuzu.pdf

DYK Yönergesi.pdf

Makan Oluru:

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı : E-83203306-10.04-37003384 16.11.2021

Konu : Yönerge Değişikliği

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi : Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi.

Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kursları ilgi Yönergeye göre yürütülmektedir. Değişen, gelişen ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda ilgi Yönergede değişiklik ve düzenleme yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde Bakanlık merkez teşkilatı ilgili birimlerinin görüşleri alınarak "Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge Taslağı" hazırlanmıştır. Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde "Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge"nin yürürlüğe konulması hususunu olurlarınıza arz ederim.

Halil İbrahim TOPÇU

Genel Müdür 

OGRETMENMEB.COM / ÖZEL HABER

Etiketler :