70 Bin Tablet Dağıtımı Yapılacak. %60 Yabancı Uyruklu, %40 Türk Öğrenci

70 Bin Tablet Dağıtımı Yapılacak. %60 Yabancı Uyruklu, %40 Türk Öğrenci

MEB'den Tablet Bilgisayar Dağıtımı Konusunda Resmi Yazı Gönderildi. İlgili Yazıya Göre 70 Bin Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapılacak. Bunların yüzde 60'ı yabancı uyruklu öğrencilere, yüzde 40'ı ise Türk öğrencilere dağıtılacak.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü - Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) Koordinatörlüğü tarafından gönderilen 25.10.2021 tarih ve ''Tablet Bilgisayar Malzemesinin İllere Dağıtımı'' konulu yazısı Ogretmenmeb.com'da...

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında öğrencilere dağıtılmak üzere 70.000 (yetmişbin) adet tablet bilgisayar malzemesi alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. Bahse konu tablet bilgisayarların 26 proje ilinde Türk ve yabancı uyruklu (Suriyeli, Iraklı ve Afgan) 5-6-7 ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere dağıtımının yapılabilmesi için Ek-1'de yer alan "Tablet Dağıtımına İlişkin Değerlendirme Formu" kullanılarak  il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Form doldurulurken; her bir soruya karşılık gelen puanlar toplanarak hesaplanacak ve en yüksek puanı alan öğrenciden başlanarak sıralama yapılacaktır.

Tablet bilgisayar dağıtılacak illere ait öğrenci sayısı bilgileri Ek-2'de yer almaktadır. Ek-1'de yer alan kriterler doğrultusunda ve her bir okul bazında %60 yabancı uyruklu, %40 Türk öğrenci dağılımına uygun olmak kaydıyla, tablet dağıtılacak öğrencilerin ve yedek öğrencilerin bilgilerini içeren listenin ivedi olarak 01.11.2021 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.


                                                                                                              Sabahattin DÜLGER
                                                                                                                         Bakan a.
                                                                                                                      Genel Müdür

OGRETMENMEB.COM / ÖZEL

Etiketler :