2023 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi Güncellendi (Deprem Bölgesi İçin)

2023 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimi Güncellendi (Deprem Bölgesi İçin)

DEPREM BÖLGESİ VE BU BÖLGEDEN DİĞER İLLERE GİDEN ÖĞRENCİLER İÇİN BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME ÖN DEĞERLENDİRME UYGULAMA TAKVİMİ

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ''2022-2023 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Süreci'' konulu ve 18.04.2023 tarihli yazısı...

2022-2023 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları ilgi (a) kılavuz ve ilgi (b) yazımız doğrultusunda ülke genelinde tamamlanmıştır.

Ancak 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem nedeniyle bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci; genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile bu illerden başka illere nakil giden öğrenciler için ilgi (c) yazımız doğrultusunda durdurulmuştur.

Söz konusu depremden etkilenen 10 ilimiz ve bu illerden başka illere nakil giden öğrencilerin ön değerlendirme uygulamaları il tanılama sınav komisyonları tarafından 25-30 Nisan 2023 tarihleri arasında aşağıdaki hususlar dikkate alınarak Ek-1'deki takvim doğrultusunda planlanacaktır.

Deprem bölgesindeki illerde genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları ilgi (b) yazımızdaki uygulama esasları doğrultusunda hafta sonları ve günde altı oturum olacak şekilde 6 Mayıs-18 Haziran 2023 tarihleri arasında tamamlanacaktır.

Deprem bölgesinden başka illere nakil giden öğrencilerin genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları da ilgi (b) yazımızdaki uygulama esasları doğrultusunda hafta sonları ve günde altı oturum olacak şekilde 6 Mayıs 2023 tarihinde başlatılacak ve ara verilmeksizin takvimde ön görülen süreyi de aşmayacak şekilde tamamlanacaktır.

Deprem bölgesindeki iller ve bu illerden nakil giden öğrencilerin resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları elektronik ortamda sınıf öğretmenleri, okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları veya okul idarecileri tarafından ilgi (b) yazımızdaki uygulama esasları ve Ek-2'de yer alan "Bilim ve Sanat Merkezleri Resim ve Müzik Yetenek Alanları Ön Değerlendirme Uygulayıcı Kılavuzu" doğrultusunda 8-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında 08.00-17.00 saat aralığında yapılacaktır. Uygulamalar, http://meb.ai/bilsem alan adresi üzerinden sınıf öğretmenleri, okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları veya okul idarecilerinin MEBBİS veya e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi şifreleriyle “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” alanlarından sisteme giriş yapılarak başlatılacaktır.

Bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin iş ve işlemler ise Bakanlığımızca daha sonra yayımlanacak takvim doğrultusunda yapılacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Osman SEZGİN

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem nedeniyle ertelenen bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci; genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile bu illerden başka illere nakil giden öğrenciler (Randevusu 6 Şubat 2023 tarihinden sonra olan öğrenciler) için yeni takvim yayımlanmıştır.   

Bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin iş ve işlemler ise Bakanlığımızca daha sonra yayımlanacak takvim doğrultusunda yapılacaktır.

İlgili Haberler