2021-2022 İYEP Takviminde Son Güne Girildi

2021-2022 İYEP Takviminde Son Güne Girildi

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) 2021-2022 takvimine göre Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA)'nın uygulanması ve bazı işlemler için son güne girildi. Detaylar haberimizde...

2021-20221 İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) takvimine göre yapılması gereken bazı işlemler için son güne girildi.

15 Ekim Cuma gününe kadar yapılması gereken işlemler şu şekilde açıklanmıştı:

  • *Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA)’nın uygulanması,
  • *ÖBA uygulanan öğrencilerin, cevaplarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ndeki İYEP Modülü'ne işlenmesi,
  • *Sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak ÖBA ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunun karara bağlanması,
  • *Programda görev alacak öğretmenlerin görevlendirilmesi ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP Modülü'nde tanımlanması,
  • *İYEP öğrenci gruplarının oluşturulması,
  • *Okul komisyonlarınca çalışma çizelgesinin hazırlanması.

Bu işlemler 15 Ekim 2021 Cuma gününe kadar tamamlanacak ve İYEP 18 Ekim 2021 Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.

ÖĞRENCİ BELİRLEME ARACI'NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA), 3. sınıf öğrenci sayısı; Öğretmen Yönergeleri Formları ise 3. sınıf şube sayısı kadar en geç 08 Ekim 2021 tarihine kadar okullara ulaştırılacaktır.

2. Uygulama 11-15 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. ÖBA uygulanamayan öğrencilere ise 2021– 2022 eğitim öğretim yılında okula geldiği herhangi bir zaman diliminde ÖBA uygulanır ve modüle işlenir.
 
3. ÖBA tüm 3. sınıf öğrencilerine, o sınıfın kendi sınıf öğretmeni tarafından Öğretmen Yönergeleri Formu'na uygun şekilde uygulanacaktır.
 
4. Öğrencilerin ÖBA cevapları uygulamanın gerçekleştiği tarih itibariyle 3 iş günü içerisinde (en geç 15 Ekim 2021 tarihine kadar) e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü “İYEP Belirleme Aracı” ekranına, öğrencilerin kendi sınıf öğretmeni tarafından girilecektir. Ayrışma hissine yol açılmaması için özel eğitim tanısı olan öğrencilere ÖBA’lar uygulanacak olup bu öğrenciler için e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü “İYEP Belirleme Aracı” ekranına veri girişi yapılamayacaktır. (Özel eğitim tanısı olan öğrencilerin isimleri ÖBA veri girişi ekranında yer almamaktadır.) Bunun ile birlikte özel eğitim tanısı olup RAM raporu yenilenmeyen öğrencilerin isimleri modülde görüneceği için varsa bu öğrenciler için gerekli kontroller yapılmalı, RAM raporları yenilenmelidir.

5. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince uygulama hakkında gerektiğinde okullara bilgi verilecektir.

6. Uygulama esnasında gizlilik sağlanarak okullara ulaştırılan formların kopya, fotoğraf ya da görüntüsü alınmayacak; okul dışına çıkarılmayacak, yetkilendirilmemiş kişilerle paylaşılmayacaktır.
 
7. İl MEBBİS Yöneticilerince e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü'nün kullanımında herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli yetkilendirmeler yapılacaktır.
 
8. Yetkilendirme sonrasında sınıf öğretmenlerine okul idaresi tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde “T.C. Kimlik No” kısıtlaması yapılıp yapılmadığı uygulama öncesinde kontrol edilecektir.

9. Uygulama sonunda kullanılan ya da kullanılmayan tüm formlar okul idaresince bir yıl muhafaza edilecektir.

10. ÖBA’nın uygulanmasında öğrenciler üzerinde sınav algısı oluşturacak açıklama veya davranışlardan kaçınılacaktır. Uygulamanın sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için il, ilçe ve okul yöneticilerince gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

11.  Uygulamanın sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için il, ilçe ve okul yöneticilerince gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

İYEP UYGULAMA TAKVİMİ PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

OGRETMENMEB.COM